Cẩm Nang

[Giới thiệu] Hệ thống Phụ Bản

Đại Hiệp thân mến!

Phụ bản là thử thách đầu tiên khi Đại Hiệp tham gia vào thế giới Hiệp Khách Hành 3D Mobile. Chinh phục phụ bản, Đại Hiệp sẽ nhận được Exp để tăng cấp Nhân vật cùng nhiều nguyên liệu, vật phẩm quan trọng giúp ích cho con đường hành tẩu giang hồ.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn  để mở giao diện Phụ bản. Hệ thống Phụ bản trong Hiệp Khách Hành 3D Mobile bao gồm:

1. Phụ bản Thường

Phụ bản Thường hay còn gọi là phụ bản cốt truyện, là chiến trường chính, nơi cung cấp nhiều Exp và nguyên liệu cho Đại Hiệp. Phụ bản Thường gồm 50 chương, mỗi chương được chia làm nhiều Ải độ khó tăng dần. Chiến đấu và vượt qua mỗi chương để mở ra cốt truyện của chương tiếp theo. Mỗi lần thành công vượt ải phụ bản Thường sẽ tiêu hao 5 điểm Thể Lực, vượt ải thất bại không tiêu hao.

Phần thưởng vượt ải Đại Hiệp có thể nhận được: Exp nhân vật, Tuyết Liên, Vàng, Đan Tăng Bậc, mảnh Nội Công, mảnh Anh Hùng và đặc biệt là mảnh Thần Long Xá Lợi dùng để kích hoạt Thiên Mệnh.

Phụ bản được đánh giá bằng Sao, vượt qua và đạt điều kiện ải phụ bản yêu cầu sẽ nhận được Sao, tối đa 3 Sao cho mỗi ải. Tích lũy đủ các mốc Sao tại mỗi chương phụ bản sẽ nhận được Rương cấp sao, mở rương nhận: NB, Đan Tăng Bậc, Tầm Hiệp Lệnh và mảnh Thần Long Xá Lợi.

Vượt ải phụ bản nhận đánh giá 3 Sao có thể tiến hành Càn Quét để nhận nhanh thưởng vượt ải. Tùy theo cấp VIP, mỗi Đại Hiệp có thể mua thêm lượt Reset Ải để càn quét nhiều lần.

2. Phụ bản Tinh Anh

Phụ bản Tinh Anh cũng có 50 chương và chia làm nhiều Ải nhỏ với độ khó tăng dần (độ khó cao hơn Phụ bản Thường). Chiến đấu và vượt qua mỗi chương để mở chương mới (yêu cầu hoàn thành chương phụ bản Thường tương ứng mới có thể tiến hành chiến đấu chương mới). Mỗi lần thành công vượt ải phụ bản Tinh Anh sẽ tiêu hao 10 điểm Thể Lực, vượt ải thất bại không tiêu hao.

Phụ bản Tinh Anh cũng được đánh giá bằng Sao, chiến thắng và đạt điều kiện ải phụ bản yêu cầu sẽ nhận được Sao, tối đa 3 Sao mỗi ải. Ải được đánh giá 3 Sao có thể tiến hành Càn Quét để nhận nhanh thưởng vượt ải, tùy theo cấp VIP mỗi Đại Hiệp có thể mua thêm lượt Reset Ải để càn quét nhiều lần.

Phần thưởng vượt ải phụ bản Tinh Anh chia làm:

- Thưởng cấp Sao: mỗi ải có 3 yêu cầu, đạt mỗi yêu cầu nhận 1 Sao đánh giá và phần thưởng tương ứng.

- Thưởng may mắn: chiến thắng 3 Sao và thêm 1 chút cơ duyên, Đại Hiệp sẽ nhận được thêm phần thưởng may mắn.

3. Phụ bản Hàng Ngày

Điều kiện mở phụ bản: nhân vật đạt cấp 25.

Phụ bản Hàng Ngày gồm 4 phụ bản Nguyên liệu, mỗi ngày Đại Hiệp cần tham gia thu thập để tăng cường Lực chiến. Mỗi phụ bản Nguyên liệu chỉ có thể tham gia 2 lần mỗi ngày, reset lượt tham gia vào 00:00.

Độ khó phụ bản chia làm:

Đơn giản < Thường < Tinh anh

Chiến đấu và hạ gục Boss Thủ Hộ để vượt ải. Lần đầu hạ gục Boss Thủ Hộ và vượt ải ở mỗi độ khó sẽ được thêm 1 lượt tham gia phụ bản.

- Kim Tiền Thần Thụ: tham gia nhận thưởng Vàng. Trong khoảng thời gian chỉ định, Đại Hiệp cần đánh gãy Kim Tiền Thần Thụ để vượt ải. Phần thưởng nhận được sau phụ bản tỷ lệ nghịch với lượng HP còn lại của Thần Thụ (HP Thần Thụ còn lại càng ít, thưởng càng lớn).

- Tiến Giai Bảo Đan: tham gia nhận thưởng Đan Tăng Bậc. Trong khoảng thời gian chỉ định, Đại Hiệp cần chiến đấu và hạ gục Boss Thủ Hộ để vượt ải (1 Boss, kỹ năng Nộ sẽ lập tức hạ gục 1 Anh Hùng). Phần thưởng nhận được sau phụ bản tỷ lệ nghịch với lượng HP còn lại của Boss Thủ Hộ (HP Boss Thủ Hộ còn lại càng ít, thưởng càng lớn).

- Thiên Sơn Tuyết Liên: tham gia nhận thưởng Tuyết Liên. Trong khoảng thời gian chỉ định, Đại Hiệp cần chiến đấu và hạ gục Boss Thủ Hộ để vượt ải (6 Boss). Phần thưởng nhận được sau phụ bản tỷ lệ nghịch với lượng HP còn lại của Boss Thủ Hộ (HP Boss Thủ Hộ còn lại càng ít, thưởng càng lớn).


- Võ Học Bí Điển: tham gia nhận thưởng Võ Học Bí Điển. Trong khoảng thời gian chỉ định, Đại Hiệp cần chiến đấu và hạ gục Boss Thủ Hộ (6 Boss, kỹ năng Nộ gây choáng). Phần thưởng nhận được sau phụ bản tỷ lệ nghịch với lượng HP còn lại của Boss Thủ Hộ (HP Boss Thủ Hộ còn lại càng ít, thưởng càng lớn).

Tham gia phụ bản Hàng Ngày để nhanh chóng thu thập nguyên liệu và tăng cường lực chiến. Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.