Cẩm Nang

[Giới thiệu] Hoạt động Bí Tịch Võ Học

Đại Hiệp thân mến!

Hệ thống võ học trong Hiệp Khách Hành 3D Mobile vô cùng đồ sộ, sở hữu nhiều bộ võ học mạnh mẽ, vang danh giang hồ như: Thái Cực Quyền, Vô Ảnh Kiếm, Câu Hồn Thủ, Như Lai Thần Chưởng… Và để có thể tìm kiếm, tranh đoạt và sở hữu là vô cùng khó khăn, không chỉ cần bản lĩnh cao tuyệt mà còn cần cơ duyên cực lớn.

Bí Tịch Võ Học là hoạt động giúp Đại Hiệp nhanh chóng tìm kiếm và tranh đoạt Võ Học Tàn Quyển, thu thập trọn bộ tàn quyển có thể ghép thành Võ Học và trang bị cho Nhân vật, Anh Hùng có Duyên.

Điều kiện mở tính năng: nhân vật đạt cấp 15.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn và chọn  hoặc trực tiếp chọn Bí Tịch Võ Học để mở giao diện tính năng.

1. Giới thiệu và quy tắc tham gia

Hoạt động được mở khi nhân vật đạt cấp 15, thông qua chiến đấu cùng nhân sĩ trong giang hồ để tìm kiếm và thu thập Võ Học Tàn Quyển, thu thập trọn bộ tàn quyển có thể ghép thành Võ Học. Mỗi lần chiến đấu sẽ tiêu hao 2 Nội Lực.

Để có thể bắt đầu tìm kiếm, Đại Hiệp cần sở hữu ít nhất 1 mảnh Võ Học Tàn Quyển (có thể thu thập thông qua Trúc Lâm Mật Cảnh).

Tại thanh công cụ trên đầu giao diện hoạt động sẽ hiển thị toàn bộ Võ Học mà Đại Hiệp có thể tranh đoạt, nhấn chọn vào Võ Học mà Đại Hiệp muốn tìm kiếm, mảnh Võ Học Tàn Quyển đã sở hữu sẽ hiển thị với màu sáng, chưa sở hữu hiển thị màu xám. Đại Hiệp nhấn chọn vào mảnh Võ Học Tàn Quyển muốn tìm kiếm và chọn đối thủ để bắt đầu chiến đấu và tranh đoạt. Mỗi đối thủ mà hoạt động tìm được đều có tỷ lệ nhất định sở hữu Võ Học Tàn Quyển (Tỷ lệ vừa, Tỷ lệ cao, Tỷ lệ cực cao), chiến thắng càng nhiều đối thủ thì tỷ lệ tranh đoạt thành công Võ Học Tàn Quyển càng cao.

Nhân vật đạt cấp 35 có thể tiến hành Tìm kiếm nhanh, giúp Đại Hiệp bỏ qua chiến đấu, nhanh chóng thu thập Võ Học Tàn Quyển.

2. Miễn Chiến Lệnh

Sử dụng Miễn Chiến Lệnh sẽ đưa Đại Hiệp vào trạng thái Miễn Chiến và không ai có thể tìm và tranh đoạt Võ Học Tàn Quyển cùng Đại Hiệp.

- Miễn Chiến Lệnh (Nhỏ): miễn chiến trong 1 giờ.

- Miễn Chiến Lệnh (Lớn): miễn chiến trong 8 giờ.

Đại Hiệp có thể mua Miễn Chiến Lệnh trực tiếp trong giao diện hoạt động, nhấn chọn Bảo Hộ và mua Miễn Chiến Lệnh, hoặc mua tại Chợ Đạo Cụ.

Trong thời gian miễn chiến, nếu Đại Hiếp chủ động tiến hành tranh đoạt Võ Học thì trạng thái miễn chiến của Đại Hiệp sẽ bị giải trừ.

3. Chiến Báo

Khi bị người chơi khác khiêu chiến và tranh đoạt mất Võ Học Tàn Quyển, hệ thống sẽ gửi thông báo, đồng thời sẽ lưu lại lịch sử tại giao diện Chiến Báo.

4. Hợp Thành Võ Học

Thu thập đủ Võ Học Tàn Quyển, Đại Hiệp có thể tiến hành Hợp thành Võ Học và trang bị cho nhân vật. Võ Học sau khi đã hợp thành sẽ không còn bị tranh đoạt!

 

Bí Tịch Võ Học không chỉ cần mạnh mẽ mà còn cần hữu duyên. Chúc Đại Hiệp sớm sở hữu và luyện thành võ công tuyệt thế, uy chấn giang hồ!

BQT Hiệp Khách Hành 3D Mobile.

Trân trọng!