Cẩm Nang

[Giới thiệu] Hoạt động Tranh Đoạt Mỏ Khoáng

Đại Hiệp thân mến!

Mỏ Khoáng Thạch là nguồn chính cung cấp nguyên liệu nâng cấp Thần Binh trong thế giới Hiệp Khách Hành 3D Mobile. Do đó, Mỏ khoáng luôn là nơi xảy ra hàng loạt cuộc xung đột lớn nhỏ, từ cá nhân cho tới trận chiến cướp mỏ của các Bang hội khác nhau.

Điều kiện mở hoạt động: nhân vật đạt cấp 35.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn  hoặc trực tiếp chọn vào Tranh Đoạt Mỏ Khoáng để mở giao diện hoạt động.

1. Giới thiệu và quy tắc tham gia

Mỏ Khoáng tồn tại 2 dạng là Mỏ Khoáng Thường Mỏ Khoáng Vàng. Có 1000 trang Mỏ Khoáng Thường và 50 trang Mỏ Khoáng Vàng. Mỗi Đại Hiệp chỉ có thể chiếm lĩnh duy nhất 1 Mỏ Khoáng Thường và 1 Mỏ Khoáng Vàng.

- Mỏ Khoáng Thường: phân chia theo phẩm chất mỏ, từ: Mỏ Thiết < Mỏ Đồng < Mỏ Bạc < Mỏ Vàng < Mỏ Bảo Thạch Lam < Mỏ Thủy Tinh. Mỗi lần chiến đấu và chiếm lĩnh thành công sẽ tiêu hao 5 điểm Thể Lực, chiến đấu thất bại không tiêu hao. Chiếm lĩnh mỏ phẩm chất càng cao thì tài nguyên nhận được khi hoàn tất khai thác mỏ càng nhiều.

- Mỏ Khoáng Vàng: bao gồm nhiều Mỏ Khoáng phẩm chất cao cấp hơn: Mỏ Vàng < Mỏ Bảo Thạch Lam < Mỏ Thủy Tinh < Mỏ Phỉ Thúy < Mỏ Kim Cương. Mỗi lần chiến đấu và chiếm lĩnh thành công sẽ tiêu hao 5 điểm Thể Lực và 100NB, chiến đấu thất bại không tiêu hao.

Tài nguyên sau khi thu thập hoàn tất và Rương Chiếm Lĩnh (nếu có) sẽ được gửi qua Thư.

2. Tranh đoạt Mỏ Khoáng

Có 2 hình thức chiến đấu trong hoạt động, bao gồm:

- Chiếm mỏ: chiến đấu cùng Thủ hộ Mỏ khoáng (NPC) để dành quyền chiếm lĩnh mỏ.

- Cướp mỏ: mỏ đã bị người chơi khác chiếm lĩnh, Đại Hiệp cần đánh bại người chơi để dành quyền chiếm lĩnh mỏ.

Sau khi chiến đấu và chiếm lĩnh thành công Mỏ Khoáng, thời gian chiếm lĩnh và thu thập mặc định là trong 8 giờ. Đại Hiệp có thể sử dụng NB để kéo dài thời gian chiếm lĩnh lên 16 giờ (50 NB) và 24 giờ (thêm 50 NB). Thời gian chiếm lĩnh và thu thập càng dài thì tài nguyên nhận được càng nhiều. Đặc biệt, Đại Hiệp còn nhận được Rương Chiếm Khoáng khi thời gian chiếm lĩnh và thu thập mỏ đạt mốc nhất định, mở rương có thể nhận mảnh Thần Long Giới Chỉ (Thần Binh của Nhân vật chính) và Đá Rèn.

Khi Mỏ Khoáng của Đại Hiệp bị chiếm đoạt, tài nguyên đã khai thác trước đó sẽ không bị mất đi mà sẽ được hệ thống lập tức tổng kết và gửi về qua Thư.

3. Bang Hội chiếm lĩnh

Trong cùng 1 trang trên giao diện hoạt động, nếu có từ 3 mỏ trở lên được thành viên trong cùng Bang Hội chiếm lĩnh thì tài nguyên thu thập sẽ tăng thêm:

3 thành viên: tăng 5%

4 thành viên: tăng 10%

5 thành viên: tăng 15 %

Đại Hiệp và thành viên trong Bang Hội cần có kế hoạch bảo vệ mỏ mà thành viên trong bang đang chiếm lĩnh để thu về lợi ích lớn nhất.

4. Tiệm Thần Binh

Khoáng Thạch thu thập được từ hoạt động có thể sử dụng để đổi vật phẩm trong Tiệm Thần Binh. Tại đây bày bán mảnh Thần Binh, Đá Rèn đủ phẩm chất. Tại giao diện hoạt động, Đại Hiệp nhấn chọn Tiệm Thần Binh để mở.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.