Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Danh Hiệu

Đại Hiệp thân mến!

Phiêu lưu hành hiệp trượng nghĩa, "thưởng thiện, phạt ác" trong thế giới Hiệp Khánh Hành 3D Mobile, đồng thời tu luyện đạt mốc nhất định Đại Hiệp có thể kích hoạt Danh Hiệu cho bản thân. Danh Hiệu không chỉ giúp tăng mạnh Lực chiến mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và sức mạnh của Đại Hiệp.

Tại giao diện Thành chính, Đại Hiệp nhấn chọn biểu tượng để mở giao diện tính năng.

1. Giới thiệu và điều kiện kích hoạt

Bước vào thế giới Hiệp Khánh Hành 3D Mobile, Đại Hiệp sẽ mang danh hiệu Tiểu Hiệp, không có thuộc tính gia tăng. Từng bước tu luyện và tăng cường Lực Chiến Đại Hiệp sẽ có thể kích hoạt nhiều danh hiệu mạnh mẽ hơn.

Danh hiệu và điều kiện kích hoạt:

2. Thuộc tính gia tăng

Danh hiệu gia tăng thông số thuộc tính cho toàn bộ thành viên trong đội hình, giúp Đại Hiệp nhanh chóng tăng mạnh Lực chiến:

3. Lệnh bài

Lệnh bài nâng cấp Danh hiệu, Đại có có thể mua trong Chợ Đạo Cụ:

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khánh Hành 3D Mobile!

Trân trọng.