Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Hảo Hữu, Sổ Tay và Thư

Đại Hiệp thân mến!

Hệ thống tính năng Hảo Hữu, Sổ Tay (hay còn gọi là Giang Hồ Đồ Giám) và Thư trong Hiệp Khách Hành 3D Mobile được tổng hợp tại giao diện Thêm.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn  để mở giao diện.

1. Thư

Phần thưởng tổng hết hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, Lợi ích tài nguyên Tranh Đoạt Mỏ Khoáng sẽ được hệ thống gửi qua Thư, Đại Hiệp có thể chọn Nhận nhanh hoặc mở từng thư và nhận thưởng. Trên mỗi thư đều có thông tin cụ thể như: Tiêu đề, Người gửi, Thời gian gửi và Thời gian hiệu lực. Sau khi nhận thưởng hoàn tất, thư sẽ được hệ thống tự động xóa.

Lưu ý: phần thưởng và thông tin hệ thống, BQT đều sẽ gửi ở mục Thông báo hoặc qua Thư, không gửi qua kênh Chat riêng. Đại Hiệp lưu ý và đề phòng các hành vi lừa đảo tài khoản. Nếu phát hiện hành vi trên, Đại Hiệp có thể thông tin ngay về hotline hoặc fanpage để BQT có biện pháp xử lý nghiêm.

2. Hảo Hữu

Điều kiện mở tính năng: nhân vật đạt cấp 12.

Đại Hiệp có thể tìm kiếm và kết giao cùng Anh Hùng trong thiên hạ thông qua tính năng này. Giao diện tính năng bao gồm:

- Hảo Hữu: là danh sách và thông tin cơ bản của những người đã kết giao cùng Đại Hiệp (tối đa 50 người).

- Thêm Hảo Hữu: nơi Đại Hiệp tìm kiếm và kết giao cùng Anh Hùng trong thiên hạ. Giao diện sẽ hiển thị ngẫu nhiên nhiều nhân sĩ, Đại Hiệp có thể nhấn Mời sau tên mỗi người hoặc nhấn Toàn bộ lời mời để mời kết bạn nhanh toàn bộ nhân sĩ hiển thị trong danh sách.

- Mời kết bạn: hiển thị danh sách những lời mời kết giao từ người chơi khác gửi đến Đại Hiệp.

- Danh sách đen: người chơi bị đưa vào danh sách đen sẽ không thể liên hệ với Đại Hiệp.

3. Sổ Tay

Điều kiện mở tính năng: nhân vật đạt cấp 19.

Sổ Tay (hay còn gọi là Giang Hồ Đồ Giám) là cuốn cẩm nang tổng hợp về Anh Hùng và những tính gia tăng lực chiến cho Anh Hùng. Giao diện tính năng bao gồm:

- Anh Hùng: tổng hợp danh sách toàn bộ Anh Hùng trong phiên bản hiện tại của Hiệp Khách Hành 3D Mobile, giao diện được phân loại theo tư chất Anh Hùng (SS+, SS, SR, R). Đại Hiệp có thể nhấn chọn từng Anh Hùng trong danh mục để xem thông tin chi tiết thông số cơ bản, kỹ năng cũng như Duyên phận của mỗi Anh Hùng.

- Võ Học: tổng hợp danh sách toàn bộ Võ Học trong phiên bản hiện tại của Hiệp Khách Hành 3D Mobile, tuy nhiên giao diện chỉ hiển thị tên và hình ảnh của Võ Học, không hiển thị thông số thuộc tính.

- Nội Công: tổng hợp danh sách toàn bộ Nội Công trong phiên bản hiện tại của Hiệp Khách Hành 3D Mobile. Đại Hiệp có thể nhấn chọn từng bộ Nội Công để xem thuộc tính ẩn có thể kích hoạt của mỗi bộ khi sở hữu đủ số lượng yêu cầu.

- Thần Binh: hiển thị danh sách toàn bộ Thần Binh trong phiên bản hiện tại của Hiệp Khách Hành 3D Mobile cùng vị Anh Hùng sở hữu Thần Binh tương ứng.

 

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.