Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Kinh Mạch

Thân chào Đại Hiệp!

Võ học chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo khí giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Biện pháp tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới.

Điều kiện mở tính năng: Nhân vật đạt cấp 48.

Tại giao diện , trên mỗi Anh Hùng và Nhân vật chính, Đại Hiệp nhấn chọn  để ở giao diện tính năng.

1. Giới thiệu

Hệ thống Kinh Mạch trong Hiệp Khách Hành 3D Mobile bao gồm 8 Mạch chính, lần lượt là: Đới Mạch, Xung Mạch, Âm Khiêu, Dương Khiêu, Âm Duy, Dương Duy, Nhâm Mạch, Đốc Mạch. Mỗi mạch chia làm 5 Châu Thiên, mỗi Châu Thiên có 10 huyệt vị mang thuộc tính khác nhau.

2. Xung huyệt và thuộc tính gia tăng

10 huyệt vị tại mỗi Châu Thiên mang thuộc tính khác nhau. Đại Hiệp cần tiêu hao Chân Khí để lần lượt Xung huyệt, càng về sau lượng Chân Khí tiêu hao khi Xung Huyệt càng lớn và Lực Chiến mang lại cho Đại Hiệp sau khi Xung huyệt càng nhiều.

3. Hắc Mộc Nhai

Đại Hiệp có thể thu thập Chân Khí từ hoạt động Hắc Mộc Nhai, hoạt động mở khi nhân vật đạt cấp 48.

Mỗi ngày, Đại Hiệp sẽ có 1 lần miễn phí Tụ khí trong hoạt động, 9 lần Tụ khí sau mỗi lần sẽ cần tiêu hao 100 NB. Tùy thuộc cơ duyên, mỗi lần tiến hành Tụ Khí sẽ mang về lượng Chân Khí khác nhau. Khí tức đầy có thể nhận Rương khí tức (chứa 20 Chân Khí).

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.