Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Thiên Mệnh

Đại Hiệp thân mến!

Thông qua vượt ải phụ bản Thường, Đại Hiệp sẽ nhận được Rương cấp sao, mở rương nhận NB, nguyên liệu, Tầm Hiệp Lệnh và đặc biệt là Mảnh Thần Long Xá Lợi dùng để kích hoạt Thiên Mệnh.

1. Giới thiệu

Thần Long Đại Hiệp vốn mang trong mình sức mạnh vô cùng lớn nhưng phải hy sinh vì đại nghĩa, phá hủy Thần Long Xá Lợi nên nguyên khí tổn thương, mất hết võ công. Từng bước chinh phục ải phụ bản Thường, tìm kiếm và thu thập mảnh Mảnh Thần Long Xá Lợi, kích hoạt Thiên Mệnh sẽ giúp Đại Hiệp lấy lại sức mạnh vốn có!

Từ giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn để mở giao diện tính năng.

2. Kích hoạt

Thiên Mệnh bao gồm 16 Mệnh Tinh, bắt đầu từ Tả Phụ Mệnh tinh và kết thúc bằng Tử Vi Mệnh tinh. Mỗi Mệnh Tinh có 4 bậc, kích hoạt mỗi bậc gia tăng thuộc tính khác nhau. Kích hoạt cả 4 bậc để hoàn tất kích hoạt Mệnh Tinh, tăng thuộc tính và nhận phần thưởng kích hoạt Mệnh Tinh. Càng về sau, số lượng mảnh Thần Long Xá Lợi cần để kích hoạt mỗi Mệnh Tinh càng gia tăng, bù lại thì các thuộc tính cũng gia tăng rất nhiều khi kích hoạt.

 

Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã - Không hiểu được số mệnh thì không phải là người quân tử!

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.