Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Thu Hồi

Thân chào Đại Hiệp!

Khi sở hữu nhiều những Anh Hùng tư chất thấp không mong muốn hoặc nhiều Nội Công, Võ Học phẩm chất thấp, Đại Hiệp có thể tiến hành Thu Hồi để nhận về nguyên liệu tương ứng.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn để mở giao diện tính năng.

1. Phân giải Anh Hùng

Phân giải Anh Hùng, Đại Hiệp sẽ nhận lại Tiền Thú, Vàng và nguyên liệu nâng cấp tương ứng đã được sử dụng cho Anh Hùng như: Tuyết Liên, Đan Tăng Bậc, Tu Luyện Đan… Tư chất, Phẩm chất, Cấp độ Anh Hùng càng cao thì nguyên liệu sau khi phân giải nhận được càng nhiều.

- Hồi sinh Anh Hùng: nếu Đại Hiệp chỉ muốn thu hồi nguyên liệu đã sử dụng để nâng cấp Anh Hùng thì có thể lựa chọn tiêu hao 300 NB để Hồi sinh Anh Hùng. Tính năng sẽ hoàn trả nguyện liệu, Anh Hùng (trở về cấp 1) cùng mảnh Anh Hùng đã sử dụng để nâng cấp.

- Bán mảnh: mảnh Anh Hùng không sử dụng tới có thể được đem bán để nhận về Tiền Thú.

2. Phân giải Nội Công

Giống như Phân giải Anh Hùng, khi sở hữu Nội Công không sử dụng tới, Đại Hiệp có thể tiến hành phân giải để nhận về Điểm Hiệp Nghĩa và Vàng đã được sử dụng để cường hóa Nội Công (nếu có). Phẩm chất, cấp Cường hóa của Nội Công được phân giải càng cao thì nguyên liệu nhận lại sau khi phân giải càng nhiều.

- Hoàn trả Nội Công: Đại Hiệp có thể tiêu hao 200 NB lựa chọn Hoàn trả Nội Công để thu hồi nguyên liệu đã sử dụng để Cường hóa và Tinh luyện Nội Công cùng với Nội Công tương ứng (trở về cấp 1).

3. Phân giải Võ Học

Võ Học sau khi phân giải sẽ nhận được Võ Học Bí Điển và nguyên liệu đã sử dụng để Nghiên cứu và Lĩnh ngộ Võ Học (nếu có).

- Hoàn trả Võ Học: tiêu hao 200 NB tiến hành Hoàn trả Võ Học sẽ nhận về Võ Học tương ứng (cấp 1) và nguyên liệu đã sử dụng trước đó để Lĩnh Hội và Nguyên cứu Võ Học.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.