Cẩm Nang

[Giới thiệu] Tính năng Túi

Đại Hiệp thân mến!

Túi là nơi cất giữ toàn bộ vật phẩm, đạo cụ cũng như Anh Hùng và mảnh Anh Hùng mà Đại Hiệp đã sở hữu. Đại Hiệp có thể tiến hành nhanh các thao tác nâng cấp hoặc ghép mảnh tại đây.

Tại giao diện , Đại Hiệp nhấn chọn  để mở giao diện tính năng. Giao diện Túi bao gồm:

1. Đạo Cụ

Nơi cất chứa toàn bộ đạo cụ, vật phẩm mà Đại Hiệp thu thập được trên con đường hành hiệp. Đại Hiệp có thể nhấn chọn vào Sử dụng trên đạo cụ cần thiết, hệ thống cho phép Đại Hiệp sử dụng trực tiếp đạo cụ, vật phẩm hoặc sẽ chuyển đến giao diện có thể sử dụng đạo cụ được chọn.

2. Anh Hùng

Toàn bộ Anh Hùng và mảnh Anh Hùng mà Đại Hiệp sở hữu đều hiển thị tại đây. Giao diện chia làm 2 mục chính:

- Anh Hùng: hiển thị danh sách Anh Hùng mà Đại Hiệp đã sở hữu cùng với một số thông tin cơ bản của Anh Hùng, bao gồm: Cấp, Bậc, tầng Tu Luyện và Kinh Mạch. Đại Hiệp có thể tùy chọn hiển thị bằng cách tick vào các lựa chọn: Anh Hùng (hiển thị tất cả), Bát Bộ Chúng (chỉ hiển thị những Anh Hùng thuộc Bát Bộ Chúng), Song Điêu Hội (chỉ hiển thị những Anh Hùng thuộc Song Điêu Hội), Ngạo Hiệp Tụ (chỉ hiển thị những Anh Hùng thuộc Ngạo Hiệp Tụ).

Đại Hiệp có thể trực tiếp đi tới giao diện Thu hồi khi nhấn chọn Thu Hồi trên giao diện tính năng.

Anh HùngMG: hiển thị danh sách mảnh Anh Hùng mà Đại Hiệp đã sở hữu.

Đại Hiệp có thể tiến hành Ghép Anh Hùng khi sở hữu đủ số lượng mảnh tại giao diện Anh HùngMG hoặc trực tiếp bán những mảnh Anh Hùng không cần thiết bằng cách chọn vào Bán Mảnh. Nhấn chọn Đi nhận sẽ dẫn Đại Hiệp tới các tính năng, hoạt động có thể thu thập thêm mảnh Anh Hùng được chọn.

3. Võ Học

Nơi cất chứa toàn bộ Võ Học mà Đại Hiệp đã sở hữu. Giao diện chia theo tư chất, phẩm chất của Võ Học và hiển thị kèm thông tin cơ bản của Võ Học. Những Võ Học đang được trang bị cho Nhân vật hoặc Anh Hùng trong đội hình sẽ hiển thị ở trên cùng, kèm theo đánh dấu Đã Mang ở góc trái. Đại Hiệp có thể lựa chọn Lĩnh Hội hoặc Thu Hồi để tiến hành nâng cấp hoặc phân giải Võ Học.

4. Nội Công

Nội Công: hiển thị toàn bộ Nội Công mà Đại Hiệp đang sở hữu kèm theo thông số cơ bản. Những Nội Công đang trang bị cho Nhân vật hoặc Anh Hùng trong đội hình sẽ hiển thị ở trên cùng, kèm theo đánh dấu Đã Mang ở góc trái. Đại Hiệp có thể lựa chọn Cường hóa hoặc Thu Hồi để trực tiếp nâng cấp hoặc phân giải Nội Công.

Nội CôngMG: nơi hiển thị những mảnh Nội Công mà Đại Hiệp đang sở hữu. Giao diện hiển thị ưu tiên trên đầu trang cho những mảnh Nội Công đã đủ số lượng, có thể tiến hành Hợp Thành. Nếu chưa đủ bộ, Đại Hiệp có thể nhấn vào Nhận để được chuyển tới giao diện Tiệm Nội Công.

5. Thần Binh

Toàn bộ Thần Binh mà Đại Hiệp sở hữu đều được hiển thị tại đây. Nhấn chọn Nhận phía sau mỗi Thần Binh trong danh sách sẽ dẫn Đại Hiệp tới các tính năng, hoạt động có thể thu thập thêm mảnh Thần Binh được chọn.

Đại Hiệp cũng có thể nhấn chọn Luyện Hóa Mảnh để tiến hành luyện hóa những mảnh Thần Binh không cần thiết và thu về Khoáng Thạch cùng NB.

Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile!

Trân trọng.