[Mẹo] Kiếm Nguyên Bảo

Tham gia vào thế giới HKH 3D Mobile , Nguyên Bảo (NB) chắc chắn là thứ tài nguyên không thể thiếu đối với các vị Đại Hiệp, vậy làm sao có thể thu thập thật nhiều NB trong trò chơi, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Lễ Bao Cấp


Khi lên cấp yêu cầu nhất định, Đại Hiệp sẽ nhận được thật nhiều NB và nhiều phần quà giá trị khác.

Đăng Nhập Nhận Quà

Chỉ cần chăm chỉ đăng nhập, là Đại Hiệp có thể thu về một lượng lớn NB rồi 

Nhiệm vụ, Thành Tựu

Hãy cố gắng hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ và nhiều thành tựu. NB sẽ không thiếu để dành cho các Đại Hiệp chăm chỉ

Cổ Mộ Mê Trận

Ở lần đầu tiên khi vượt ải cấp độ Khó, Đại Hiệp sẽ nhận được NB

Hoa Sơn Luận Kiếm

Khi lần đầu tiên lên hạng, Đại hiệp cũng có thể nhận thêm thật nhiều NB

Quỹ Trưởng Thành

Đầu tư 1 vốn 4 lời ... Tổng NB Đại hiệp có thể nhận về là 13600 NB

Thẻ Phúc Lợi

Thẻ Tháng và Thẻ Tuần cũng sẽ mang lại rất nhiều NB cho đại hiệp