[Mẹo] Tăng Lực Chiến

Để tăng Lực Chiến nhanh chóng, Đại Hiệp cần chú ý cái mục sau:

 1. Anh Hùng

  • Tăng Cấp
  • Tăng Bậc
  • Tuy Luyện
  • Hiệp Duyên
  • Bát Mạch
Bồi Dương cho anh hùng chính là nguồn tăng lực chiến lớn nhất đối với đội hình của Đại Hiệp, hay kết hợp các nguồn để bồi dưỡng tất cả Anh Hùng trong đội hình của mình để đạt                  được lực chiến cao nhất nhé

2. Thần Binh:

 • Rèn
 • Dung Luyện

Đối với Anh Hùng có độ hiếm từ màu cam trở lên ( SS ) thì mỗi anh hùng sẽ có 1 thần binh cho riêng mình. Đại hiệp hãy Rèn và Dung Luyện thần binh cho anh hùng của mình, lực chiến sẽ tăng rất nhiều đấy.

3. Võ Học:

 • Lĩnh Hội
 • Nghiên Cứu

Nghiên Cứu và Lĩnh Hội Võ Học cũng giúp gia tăng khá nhiều Lực Chiến4. Nội Công:

 • Cường Hóa
 • Tinh Luyện

Nội Công là chức năng gia tăng khá nhiều lực chiến cho anh hùng. hãy cố gắng thu thập thật nhiều các bộ nội công để tăng sức mạnh nhéBên cạnh các cách chính đã được nêu ra ở trên, Đại Hiệp còn có thể tăng lực chiến thông qua các tính năng như Thiên Mệnh, Danh Hiệu, Lữ Quán.... hãy cùng tìm hiểu và khám phá thế giới Hiệp Khách Hành 3D Mobile nhé.