[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO TÂN THỦ

SIÊU TÂN THỦ

 

I. QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới
- Thời gian kết thúc: khi người chơi quy đổi tiền vào game

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp bất kỳ mệnh giá vào game
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi người chơi chỉ nhận 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

II. 10 VẠN NGUYÊN BẢO

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới
- Thời gian kết thúc: khi người chơi đăng nhập đủ 200 ngày

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi Đăng Nhập vào game sẽ nhận được quà
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc quà chỉ nhận được 1 lần duy nhấ
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

III. THẺ PHÚC LỢI

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi quy đổi mcoin sẽ kích hoạt được thẻ Phúc Lợi
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi ngày dều được nhận KNB
  - Có thể kích hoạt song song thẻ Tháng và thẻ Tuần
  - Thưởng chưa nhận sẽ được gửi vào thư.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện
 • Lưu ý : Hướng dẫn kích hoạt thẻ phúc lợi tại đây

Phần Thưởng

IV. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới
- Thời gian kết thúc: khi người chơi tham gia hết sự kiện

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Quỹ Trưởng Thành: Người chơi quy đổi Mcoin thành KNB và Cấp độ nhân vật đạt mốc sẽ được lượng NB khổng lồ
  - Phúc lợi toàn dân: số lượng người chơi mua Quỹ Trưởng Thành đạt mốc thì Toàn Bộ người chơi đều nhận được phần quà Siêu Giá Trị.
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần ThưởngV. LỄ BAO CẤP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới
- Thời gian kết thúc: khi người chơi tham gia hết sự kiện

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi tăng cấp độ nhân vật sẽ nhận quà
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

VI. QUÀ ĐIỂM DANH

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Tạo nhân vật mới

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận quà
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng