[Giới thiệu] Hệ thống Võ Học

Đại Hiệp thân mến!

Hiệp Khách Hành 3D Mobile sở hữu hệ thống Võ Học vô cùng độ sồ: Quyền pháp, Chưởng pháp, Trảo pháp, Kiếm pháp, Khúc phổ, Chỉ pháp. Tu luyện phải tuân thủ từng bước, võ học mạnh, yếu phân chia theo phẩm chất, phẩm chất càng cao sức mạnh mang lại càng lớn và càng khó để tranh đoạt, sở hữu:

NR SR <SS

1. Kích duyên Võ Học

Mỗi Anh Hùng nổi danh thiên hạ đều sở hữu những bộ Võ Học tuyệt đỉnh. Có Anh Hùng được truyền dạy và tu luyện từ nhỏ, có Anh Hùng nhờ cơ duyên xảo hợp mà sở hữu và luyện thành tuyệt thế võ công, từ đó vang danh thiên hạ.

Trong thế giới Hiệp Khách Hành 3D Mobile, mỗi Anh Hùng và Nhân vật chính có thể sở hữu và kích hoạt Duyên phận cùng 2 bộ Võ Học. Sở hữu Võ Học, Anh Hùng sẽ được tăng thuộc tính từ Võ Học đó. Trang bị Võ Học có Duyên phận cùng Anh Hùng sẽ kích hoạt thêm thuộc tính ẩn và tăng thuộc tính, Lực chiến cho Anh Hùng.

2. Đổi kỹ năng nhân vật

Nhân vật chính cũng có Duyên phận cùng Võ Học, có thể kích duyên tối đa với 2 bộ Võ Học. Đặc biệt, Nhân vật không chỉ kích hoạt duyên phận cùng Võ Học mà còn có thể thi triển Võ Học trong chiến đấu.

3. Hoạt động tranh đoạt Bí Tịch Võ Học

Điều kiện mở tính năng hoạt động: nhân vật đạt cấp 15.

Đây là tính năng hoạt động giúp Đại Hiệp nhanh chóng tìm kiếm và tranh đoạt Võ Học Tàn Quyển, thu thập trọn bộ tàn quyển có thể ghép thành Bí Tịch Võ Học và trang bị cho Nhân vật, Anh Hùng phù hợp.

Chi tiết tính năng, Đại Hiệp vui lòng xem thêm tại đây.

Cùng Hiệp Khách Hành 3D Mobile khám phá thế giới kiếm hiệp Kim Dung, tu luyện Bí Tịch Võ Học, vang danh thiên hạ. Chúc Đại Hiệp có những trải nghiệm thú vị!

Trân trọng.