[Sự Kiện] Nạp Đúng Mốc

NẠP ĐÚNG MỐC

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày thứ 1 khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi quy đổi KNB đúng mốc yêu cầu (không cộng dồn) sẽ nhận được phần tưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong một ngày.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng